การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จิราภา พึ่งบางกรวย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การศึกษาความสะดวกของสายการบินที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงการควบคุมจิราภา พึ่งบางกรวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสะดวกในการบริการของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยองจิราภา พึ่งบางกรวย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุชาวดี สุขพงษ์ไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารคลีนของเจนเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครจิราภา พึ่งบางกรวย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชุติมา กาญจนาภา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2565อิทธิพลของความสะดวกในการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีประสบการณ์สูงในประเทศไทย จิราภา พึ่งบางกรวย; นันท์นภัส สุดแดน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563อิทธิพลของความสะดวกในการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยองนุชาวดี สุขพงษ์ไทย; จิราภา พึ่งบางกรวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563อิทธิพลของความสะดวกในการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต : บทบาทการแทรกของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของเยาวชนไทยในจังหวัดปทุมธานีจิราภา พึ่งบางกรวย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนภรณ์ ไพบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.