การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จิตรา สมบัติรัตนานันท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; โอฬาร ถิ่นบางเตียว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิตรา สมบัติรัตนานันท์, และอื่นๆ
2553วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาเฉพาะชุมชน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิตรา สมบัติรัตนานันท์, และอื่นๆ
2553วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก: กรณีศึกษาเฉพาะชุมชน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ภารดี มหาขันธ์; จิตรา สมบัติรัตนานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์