การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จรัล ฉกรรจ์แดง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้าวของชาวนาบริเวณลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำบางปะกงสุพรรณี ไชยอำพร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จรัล ฉกรรจ์แดง, และอื่นๆ
2555ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับกฎหมายว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวงในสังคมไทยพูนผล เตวิทย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จรัล ฉกรรจ์แดง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง, และอื่นๆ
2552อัตลักษณ์ไทยที่ปรากฎในนโยบายต่างประเทศยุคปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกภารดี มหาขันธ์; สุเนตร สุวรรณละออง; Lee Jeong Yoon; จรัล ฉกรรจ์แดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552อัตลักษณ์ไทยที่ปรากฎในนโยบายต่างประเทศยุคปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุเนตร สุวรรณละออง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; L, และอื่นๆ