การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญเติม พันรอบ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดการพิพิธภัณฑ์วัด เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้สุวิทย์ จิระมณีม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บุญเติม พันรอบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Kisit Vililrt, และอื่นๆ
2558การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดพุทไธศวรรย์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; ฐิติวัฒน์ เติมชัยธนโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; ศิรินทร์ พิณโกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; ศิรินทร์ พิณโกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2559การสร้างแรงจูงใจให้คนเข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ : ศึกษาเปรียบเทียบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และมิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานครบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของชุมชนไทยเชื้อสายมอญเพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้บุญเติม พันรอบ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; วารดา พุ่มผกา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2560ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของชุมชนไทยเชื้อสายมอญเพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้บุญเติม พันรอบ; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; วารดา พุ่มผกา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์