DSpace Repository

มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดฐานความผิดทางอาญาแก่ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account