DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย(Research Reports) by Subject "ดีเอ็นเอบาร์โค๊ต"

Browsing รายงานการวิจัย(Research Reports) by Subject "ดีเอ็นเอบาร์โค๊ต"

Sort by: Order: Results:

  • ปัทมา ศรีน้ำเงิน (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, 2562)
    กล้วยไม้รองเท้านารี อยู่ในอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (CITES) บัญชีที่ 1 ระบุว่ารองเท้านารีอยู่ในบัญชีพืชใกล้สูญพันธุ์ ห้ามซื้อขาย ยกเว้นเพื่อการศึกษา หรือขยายพันธุ์เทียมเท่านั้น เช่น ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account