กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9344
ชื่อเรื่อง: Hospitality Tourism and MICE Management (HTM)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Burapha University. International college
คำสำคัญ: Hospitality Tourism
วันที่เผยแพร่: 2023
สำนักพิมพ์: International college Burapha University
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9344
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:แนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
7_LOM.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น