กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9268
ชื่อเรื่อง: Designning intervention for organization development
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Pekhanang Yodmanee
คำสำคัญ: Associations, institutions, etc -- Management
Electronic books
Organization
วันที่เผยแพร่: 2023
สำนักพิมพ์: International College Burapha University.
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9268
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ตำราวิชาการ (Textbooks)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
b00338892.pdf6.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น