เอกสารคู่มือ (Manual Documents) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 3 of 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การจัดฝึกอบรมหลักสูตร In-house Trainingกฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
2564กระบวนการ การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาฑิตยา เหมือนรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
2563การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ (International Training Course – ITC) แบบได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกบุตรี ดาริสถลมารค; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 3 of 3