กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/446
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวนิดดา คมเวช
dc.contributor.authorชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:49Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:49Z
dc.date.issued2534
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/446
dc.language.isothth_TH
dc.publisherมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectปลา - - โรคth_TH
dc.subjectปลาทะเลth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleโรคและพาราสิตของปลาทะเลที่ตรวจพบในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มth_TH
dc.typeResearch
dc.year2534
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น