กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16685
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorพรรัตน์ แสดงหาญ
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorสุเมธ คุตติวรัญญู
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
dc.date.accessioned2024-02-07T08:32:27Z-
dc.date.available2024-02-07T08:32:27Z-
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16685-
dc.descriptionงานนิพนธ์ (กจม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
dc.subjectการบริหารความขัดแย้ง
dc.subjectผู้บริหาร -- การตัดสินใจ
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.titleการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารกรณีศึกษา บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการจัดการทรัพยากรมนุษย์
dc.degree.nameกจ.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
53920698.pdf1.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น