กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16633
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสุดารัตน์ สวนจิตร
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorอภิรดี ปิลันธนภาคย์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorจิราภรณ์ ธนากุลปกรณ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
dc.date.accessioned2024-02-07T08:28:08Z-
dc.date.available2024-02-07T08:28:08Z-
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16633-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectรา -- สารยับยั้ง
dc.subjectสารยับยั้ง
dc.subjectScience and Technology
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
dc.titleการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารยับยั้งราสาเหตุโรคพืชโดยราจากป่าชายเลน
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineจุลชีววิทยา
dc.degree.nameวท.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf742.2 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น