กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15872
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorนิรันดร์ วิทิตอนันต์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorอรรถพล เชยศุภเกตุ
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.authorชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
dc.date.accessioned2024-02-07T07:05:15Z-
dc.date.available2024-02-07T07:05:15Z-
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15872-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์
dc.subjectScience and Technology
dc.subjectฟิล์มบาง
dc.subjectสปัตเตอริง (ฟิสิกส์)?'
dc.titleโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineฟิสิกส์
dc.degree.nameวท.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf474.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น