กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15503
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorวัลภา คุณทรงเกียรติ
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorเขมารดี มาสิงบุญ
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorพิมใจ ทวีพักตร์,2522
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
dc.date.accessioned2024-02-07T06:45:48Z-
dc.date.available2024-02-07T06:45:48Z-
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15503-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พยม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectสารต้านไวรัส -- การใช้รักษา
dc.subjectHealth Sciences
dc.subjectโรคเอดส์ -- การรักษาด้วยยา
dc.subjectผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การใช้ยา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การมีอาการผลลัพธ์การจัดการอาการการสนับสนุนทางสังคมกับความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการพยาบาลผู้ใหญ่
dc.degree.nameพย.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น