กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15269
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสมโภชน์ อเนกสุข
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorอนงค์ วิเศษสุวรรณ์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorบุหงา ดุลยสิทธิ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
dc.date.accessioned2024-02-07T06:35:07Z-
dc.date.available2024-02-07T06:35:07Z-
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15269-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
dc.subjectการติดยาเสพติด -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
dc.subjectการติดยาเสพติด
dc.titleกระบวนการทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำ
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
dc.degree.nameวท.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter5.pdf202.19 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น