กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10580
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorบุญเชิด หนูอิ่ม
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.advisorปรีดี พิศภูมิวิถี
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.authorนุสรา จิตตเกษม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
dc.date.accessioned2024-01-25T07:09:33Z-
dc.date.available2024-01-25T07:09:33Z-
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10580-
dc.descriptionดุษฎีนิพนธ์(ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectศิลปกรรมกับศาสนา
dc.subjectรูปเคารพ -- ไทย
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
dc.subjectวิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
dc.titleกระบวนการสร้างความหมายให้กับรูปเคารพขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนาระหว่าง พ.ศ. 2534-2557
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาเอก
dc.degree.disciplineไทยศึกษา
dc.degree.nameปร.ด.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
55810270.pdf13.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น