การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ไนโตรเจน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การเติมท่อนาโนคาร์บอนด้วยโบรอนและไนโตรเจนสำหรับประยุกต์เป็นตัวตรวจจับแก๊สและบำบัดน้ำชัยศักดิ์ อิสโร; เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลของความดันย่อยไนโตรเจนต่อสมบัติทางโครงสร้างและทางไฟฟ้าของฟิล์มบางไทเทเนียมทังสเตนไนไตรด์กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล; ภัททิรา หอมหวล; จิราภรณ์ พงษ์โสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555สมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นโดยการเติมไนโตรเจนชัยศักดิ์ อิสโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556สมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นโดยการเติมไนโตรเจนชัยศักดิ์ อิสโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์