การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรงเรียนประถมศึกษา -- การจัดการ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดการความรู้และแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 12สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มานพ ไกวัลสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 12สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มานพ ไกวัลสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์