การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โควิด-19 (โรค)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การดูแลรักษาภาวะวิกฤตระบบการหายใจในโรคโควิด-19ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในเด็กวราวุฒิ เกรียงบูรพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การประเมินความเสี่ยงและการจัดการบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19อโณทัย จัตุพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การปรับตัวในการทำงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด-19พรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ภาพวินิจฉัยทางรังสีวิทยาในโควิด-19ศรสุภา ลิ้มเจริญ; จิตราพร อินทรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2564สภาวะทางจิตใจ กลยุทธ์ในการเผชิญปัญหา และความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19วราวุฒิ เกรียงบูรพา; รมร แย้มประทุม; นลินี ภัทรากรกุล
2565แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย covid 19 เพื่อเข้าระบบ Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาอมรรัตน์ ทาท่าหว้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2565แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ติดเชื้อ Covid 19 ที่ ARI CLINIC โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาพิมผกา รัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563โรคโควิด-19จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์; สมจิต พฤกษะริตานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในด้านระบบทางเดินอาหารและตับรัชนีพร ชื่นสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์