การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แรงงาน -- ไทย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพยากรณ์เงินรายได้นำเข้าประเทศของแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยใช้วิธีตัวประมาณค่า S ปรับแก้เสรี ชัดแช้ม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; นิธิภัทร กมลสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2556ความต้องการแรงงานคนไทยที่มีความรู้ภาษาพม่าในตลาดแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ลือชัย วงษ์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิดาวรรณ สุบรรณเสนีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2563รูปแบบนโยบายภาครัฐในการสร้างความมั่นคงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมสมเจตน์ ภิรมย์มาก; ไพฑูรย์ โพธิสว่าง; จีระ ประทีป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์