การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สหภาพแรงงาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การจัดตั้งสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาสหภาพแรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)สมศรี ศิริไหวประพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธรรมศักดิ์ อภิบาลวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การจัดตั้งและการดำเนินงานของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี : การวิจัยแบบผสมพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนพนธ์ ศรีทอง, และอื่นๆ
2552ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มของความสำเร็จในการเจรจาต่อรองร่วมระหว่างฝ่ายจัดการกับสหภาพแรงงาน : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีสหภาพแรงงานในประเทศไทยวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุษยา เนศร์กำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2558พัฒนาการและบทบาทของสหภาพแรงงานในภาคตะวันออก : การวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม; พีระพงษ์ สุนทรวิภาต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์