การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สถานศึกษา -- การบริหาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; โศภิดา คล้ายหนองสรวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสมุทร ชำนาญ; ญาณทัด อ่องคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลสถานศึกษาของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สมุทร ชำนาญ; กนกทิพย์ ดอกลัดดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์