การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ลูกจ้าง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การรับรู้ภาวะผู้นำกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในสายงานปฏิบัติการกรณีศึกษา : บริษัทผู้รับกระทำการออกของแทนผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของแห่งหนึ่งในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-; ปัชชาวดี อุ่นอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2561การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกอบรมลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงและลูกจ้างรับเหมาค่าแรง : กรณีศึกษาสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; กาญจนา บุญยัง; ภาลินี ปราณีบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกอบรมลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงและลูกจ้างรับเหมาค่าแรง : กรณีศึกษาสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; กาญจนา บุญยัง; ภาลินี ปราณีบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ