การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 81  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549กรดไขมันในทรอสโทคิทริดส์ที่คัดแยกได้จากใบไม้ป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ-; มยุรา ประยูรพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2553กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในทรอสโทไคตริดส์ที่คัดแยกได้จากใบไม้ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร-; คณิฎฐา เอี่ยมละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2551การกำจัดเพรียงถั่วงอก (Octolasmis spp) ในเหงือกปูม้า (Portunus pelagicus) และปูทะเล (Scylla serrata)-; มนตรี ไชยชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2549การครอบครองพื้นที่ของพรมทะเล (Protopalythoa sp.) บนแนวปะการังบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยองวิภูษิต มัณฑจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รณวัน บุญประกอบ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2561การจำลองการไหลเวียนกระแสน้ำในอ่าวไทยตอนเหนือโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขภายใต้เงื่อนไขขอบเขตเปิดที่แตกต่างกันอนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ศิราพร ทองอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตกตะกอนและการเก็บรักษาคีโตเซอรอส (Chaetoceros gracilis) แบบเข้มข้นสำหรับอนุบาลลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)บุญรัตน์ ประทุมชาติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สรวิศ เผ่าทองสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย, และอื่นๆ
2553การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาว (Lates calcarifer, Bloch) ต่อการเสริมอาหารด้วยไคโตซาน-; กัญช์ เกล็ดมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2552การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนบนแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง-; จามรี แย้มยิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2548การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง-; สราวุธ ศิริวงศ์,2520; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2550การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทางชีวภาพบริเวณแม่น้ำท่าจีนวิภูษิต มัณฑะจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรวิทย์ ชีวาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Bmish, และอื่นๆ
2551การประเมินสัดส่วนพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์เต่าตนุ (Chelonia mydas) โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์-; เชาวลีย์ ใจสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2552การปรากฎของเชื้อไวรัสในกุ้งขาว (Penaeus vannamei) จากบ่อดินกุ้งธรรมชาติจากแม่น้ำบางปะกงและพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) จากอ่าวไทยปภาศิริ บาร์เนท; อรวรรณ คุรุรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวเทลโลเจนินในพลาสมาของปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus maculatus)-; ชุติมา ถนอมสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2556การผันแปรตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนพืชและผลผลิตขั้นต้นในอ่าวไทยตอนในสมถวิล จริตควร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ถนอมศักดิ์ บุญภักดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติ บุญขวัญ, และอื่นๆ
2550การพัฒนาวัคซีนต้านแบคทีเรียก่อโรคชนิด Vibrio vulnificus ในปลากะพงขาว-; วลัยลักษณ์ นิลฉายรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2557การพัฒนาเทคนิคการแช่แข็งน้ำเชื้อปลาตะเพียนขาว (Barbodes gonionotus)สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชดาภรณ์ อินทเกษร, และอื่นๆ
2545การยับยั้งการลงเกาะของตัวอ่อนเพรียงหิน (Balanus amphitrte) โดยแบคทีเรียทะเลที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำหรือปะการังอ่อนจากหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด-; ปัทมา ระงับพิศม์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2545การยับยั้งการลงเกาะของตัวอ่อนเพรียงหิน (Balanus amphitrte) โดยแบคทีเรียทะเลที่อาศัยอยู่กับฟองน้ำหรือปะการังอ่อนจากหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด-; ปัทมา ระงับพิศม์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2548การศึกษาอนุกรมวิธานของดาวขนนกฝั่งอันดามันเหนือของประเทศไทย-; พิทยารัตน์ สุขสุเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2561การศึกษาเวลาพำนักของมวลน้ำในอ่าวไทยโดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ดุษฎี หลีนวรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์