การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พนักงาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การรับรู้ภาวะผู้นำกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในสายงานปฏิบัติการกรณีศึกษา : บริษัทผู้รับกระทำการออกของแทนผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของแห่งหนึ่งในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-; ปัชชาวดี อุ่นอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกันที่มีความ สัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรีกฤษณา โพธิสารัตนะ; สุพิชฌาย์ แสงทอง; จีระศักดิ์ รัตนวงษ์; ธีรัตม์ พิริยะพลิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์