การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง จีโอโพลิเมอร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การปรับปรุงคุณสมบัติดินตะกอนทะเลด้วยการใช้จีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยแคลเซียมสูงสยาม ยิ้มศิริ; กนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560ผลของความละเอียดของเถ้าแกลบและความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557สมบัติของเถ้าลอยซับบิทูมินัสจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบดในการผลิตวัสดุจีโอโพลิเมอร์อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คฑาวุธ ภาชนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มณิสรา เอี่ยมวิจิตร์, และอื่นๆ