การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การสร้างสรรค์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563แบบจำลองพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วรรณภา ลือกิตินันท์; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; บรรณาพร คำสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563แบบจำลองพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณภา ลือกิตินันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บรรณาพร คำสวัสดิ์, และอื่นๆ