การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การกำหนดอาหาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556ผลของการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรสต่อพฤติกรรมการบริโภคโปรตีนระดับยูเรียไนโตรเจนและระดับครีเอตินินในร่างกายของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนฤมล ปทุมารักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อาภรณ์ ดีนาน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชื่นกมล ชมชื่น, และอื่นๆ
2559ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการออกกำลังกายด้วยห่วงฮูลาฮูป การควบคุมอาหาร และเส้นรอบเอวของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะอ้วนลงพุงอรวรรณ คงเพียรธรรม; สมสมัย รัตนกรีฑากุล; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์