การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การกระจายอำนาจปกครอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ข้อสังเกตว่าด้วยแนวทางการกระจายอำนาจของคณะทำงานการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น และข้อควรพิจารณาในการปฏิรูปการกระจายอำนาจแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่นโอฬาร ถิ่นบางเตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2548ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางปกครองการกำกับดูแล และความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : แนวคิด ประเด็นปัญหาและข้อพิจารณาบางประการวสันต์ เหลืองประภัสร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561โครงสร้างอำนาจบ้านใหญ่ : กรณีศึกษาบ้านใหญ่ของจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยโอฬาร ถิ่นบางเตียว; พิมพิ์ญาดา นางาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์