การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เวชภัณฑ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การผลิตไม้ค้ำยันรักแร้แบบประยุกต์ภูริชญา วีระศิริรัตน์; อรชร บุญลา; พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; จันทร์ทิพย์ นามสว่าง; สราวุฒิ สิริเกษมสุข, และอื่นๆ
2561การผลิตไม้ค้ำยันรักแร้แบบประยุกต์ภูริชญา วีระศิริรัตน์; อรชร บุญลา; พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร; สราวุฒิ สิริเกษมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2546การพัฒนากระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เองเพื่อใช้กับแผลผ่าตัดผู้ป่วยลัดดา วิทยประภารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2548การศึกษาเปรียบเทียบการปนเปื่อนจากการใช้ transfer forceps ที่แช่น้ำยา 70% Alcohol with sodium nitrite และไม่แช่น้ำยาของห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาวัลลดา เล้ากอบกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์