การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ข้อเสื่อม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565กระบวนการการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจำนงค์ กฤษณามระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2547กระบวนการแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมในจังหวัดราชบุรี-; นาตยา วงศ์ยะรา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2557ผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมพรชัย จูลเมตต์; วารี กังใจ; ชนิสรา เตชะมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อพฤติกรรมสุขภาพ ความทุกข์ทรมาน และการสนับสนุนของครอบครัวของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมในเขตตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว-; วาสนา ชำนาญอักษร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2551ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อพฤติกรรมสุขภาพ ความทุกข์ทรมาน และการสนับสนุนของครอบครัวของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมในเขตตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว-; วาสนา ชำนาญอักษร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2551รูปแบบการดูแลสุขภาพที่บ้านโดยประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและความเจ็บปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม-; ธันยาภรณ์ ทองเสริม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน