การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก; วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก; ทศพร กิจอริยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561ความคาดหวังของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก; ณัชธ์เนมิน แตงน้อยธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ.