การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อะเคื้อ กุลประสูติดิลก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติ กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วกนก พานทอง; นันทิยา ทองหล่อ; เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ; ลาวัลย์ ทีคำ; อภิญญา อิงอาจ, และอื่นๆ
2555ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับการให้อภัยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภาคกลางดลดาว ปูรณานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อะเคื้อ กุลประสูติดิลก, และอื่นๆ