การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน :?bกรณีศึกษาตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีสมศักดิ์ สามัคคีธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิวัฒน์ ใจเอื้อ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
2550ปัจจัยเชิงโครงสร้างและผู้กระทำการในการเกิดการเมืองแบบประชานิยมของไทย : ศึกษากรณี รัฐบาลพรรคไทยรักไทยชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รตวรรณ อยู่เมือง, และอื่นๆ
2558พัฒนาการและบทบาทของสหภาพแรงงานในภาคตะวันออก : การวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม; พีระพงษ์ สุนทรวิภาต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์