การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมศรี ศิริไหวประพันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การจัดตั้งสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาสหภาพแรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)สมศรี ศิริไหวประพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธรรมศักดิ์ อภิบาลวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2548การพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านที่พักแรมแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษาตำบลตะพง จังหวัดระยองวุฒิชาติ สุนทรสมัย; พัชนี นนทศักดิ์; สมศรี ศิริไหวประพันธ์; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; เกศริน อิ่มเล็ก, และอื่นๆ
2550แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพของครูผู้สอนวิชาการบัญชีในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสมศรี ศิริไหวประพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชื่นผกา พุทธรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์