การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมจิต พฤกษะริตานนท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้วยโปรแกรมทางสังคมทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; สมจิต พฤกษะริตานนท์; มยุรี พิทักษ์ศิลป์, และอื่นๆ
2564ต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขสมจิต พฤกษะริตานนท์; ณรงค์ชัย คุณปลื้ม; ณรงค์ พลีรักษ์; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2559ผลของการฝึกผ่อนลมหายใจออกช้าโดยการเป่ากังหันลมต่อความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเสกสรร ไข่เจริญ; มยุรี พิทักษ์ศิลป์; วัลลภ ใจดี; สมจิต พฤกษะริตานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์, และอื่นๆ
2563โรคโควิด-19จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์; สมจิต พฤกษะริตานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์