การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศิริวรรณ ยืนยง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระยะหลังคลอด ของมารดาที่ติดเชื้อ เอชไอวีศิริวรรณ ยืนยง; เกศอุไร เผด็จศึก; พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ประสบการณ์ในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในประเทศแคนนาดาศิริวรรณ ยืนยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรกศิริวรรณ ยืนยง; นันท์นภัส รักไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์