การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ขวัญกำลังใจและความท้อถอยในการปฏิบัติงานของครูฝึกประจำฟิตเนสเซนเตอร์ในจังหวัดชลบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ
2560รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยพูลพงษ์ สุขสว่าง; พราม อินพรม; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; สิริพร อิ่มหุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2564รูปแบบการบูรณาการความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนไทยเพื่อความเป็นเลิศพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์, และอื่นๆ
2563รูปแบบการพัฒนาศูนย์ฝึกนักกีฬาฟุตบอลในโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประวิทย์ ทองไชย, และอื่นๆ
2561องค์ประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย; ภัควัฒน์ เชิดพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2553โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสมาคมกีฬาจังหวัดเสรี ชัดแช้ม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; ขจร ตรีโสภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, และอื่นๆ