การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศรีสุดา แซ่อึ้ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์วัสดุรูพรุนซิลิกาที่มีหมู่เอมีนเป็นหมูฟังก์ชันศรีสุดา แซ่อึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การสังเคราะห์วัสดุรูพรุนซิลิกาที่มีหมู่เอมีนเป็นหมู่ฟังก์ชันด้วยวิธี Co-condensationศรีสุดา แซ่อึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2555โครงการการเกิดไฮดรอกซีอปาไทท์บนผิวหน้าฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีอัลคาไลน์ทรีทเมนต์และโอโซนทรีทเมนต์.ศรีสุดา แซ่อึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์