การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิศิษฎ์ ตันหยง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การศึกษาหน้าที่ของกลัยโคโปรตีนขนส่งชนิด ABCC 11(MRP8) ในการขนส่งยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF) บนเซลล์ท่อไตฝอยในหลอดทดลองสินธุ์ชัย แก้วกิติชัย; วิศิษฎ์ ตันหยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2558การศึกษาหน้าที่ของกลัยโคโปรตีนขนส่งชนิด ABCC11 (MRP8) ในการขนส่งยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF) บนเซลล์ท่อไตฝอยในหลอดทดลองสินธุ์ชัย แก้วกิติชัย; วิศิษฎ์ ตันหยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2555การศึกษาแบบย้อนหลังเชิงพรรณนา 11 ปี ในภาพรวมของผลการตรวจวัดระดับยาในเลือดวิศิษฎ์ ตันหยง; เกศรินทร์ ชัยศิริ; มุฑิตา ยืนวงศ์; ชัยวัฒน์ ธีรธรรมากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์