การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วัลภา ผิวทน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยบูรพาวัลภา ผิวทน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ บุคลิกภาพที่เข้มแข็งและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; วัลภา ผิวทน; รัชนีย์ ไกรยศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของชาวประมงในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกวัลภา ผิวทน; เฉลิมศรี ตันติชัยวนิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์