การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรนาฎ จงโยธา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter pylori และต้านการอักเสบของสาร 4-methoxycinnamaldehyde ที่ได้จากเหง้าเร่วหอมเพื่อใช้พัฒนาเป็นยารักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารกล่าวขวัญ ศรีสุข; พรรณนิภา ศิริเพิ่มพูล; ปริยา ปะบุญเรือง; วรนาฎ จงโยธา; ณัฎฐกานติ์ จิรัณธนัฐ, และอื่นๆ
2551การสลัดแยกเอนไซม์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์สลายแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ศิริโฉม ทุ่งเก้า; วรนาฎ จงโยธา; ปุญญิศา วิจิตรศิริ; นิสา ไกรรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งบัญญัติ สุขศรีงาม; กาญจนา หริ่มเพ็ง; นิสา ไกรรักษ์; ปริยา นุพาสันต์; พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล, และอื่นๆ