การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มัณฑนา รังสิโยภาส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การประหยัดพลังงานในโรงกลั่นที่เตาเพิ่มอุณหภูมิหน่วยกลั่นสุญญากาศมัณฑนา รังสิโยภาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุทธพันธ์ จุมพล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน.
2559การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบมัณฑนา รังสิโยภาส; วานิช ผ่องโอสถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม ในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบโดยการเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนและการเลือกใช้วัสดุมัณฑนา รังสิโยภาส; ธงชัย บุญกิตติวศิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2549การอบแห้งเมล็ดในมะม่วงหิมพานต์ด้วยปั๊มความร้อนมัณฑนา รังสิโยภาส; จิตติ พัทธวณิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547การเพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบอัดไอด้วยการทำความเย็นแบบระเหยน้ำที่คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศอุทัย ประสพชิงชนะ; มัณฑนา รังสิโยภาส; ดำรงณ์ เขจรสัตย์; ทรงพล เพิ่มทรัพย์; ทะนงเดช ประตี, และอื่นๆ
2560ประสิทธิผลของเครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นในการฝึกหัดทำคลอดปกติสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาลกิตติ กรุงไกรเพชร; มัณฑนา รังสิโยภาส; นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, และอื่นๆ
2560เครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นในการฝึกหัดทำคลอดปกติสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาลกิตติ กรุงไกรเพชร; มัณฑนา รังสิโยภาส; นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์