การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การผันแปรตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนพืชและผลผลิตขั้นต้นในอ่าวไทยตอนในสมถวิล จริตควร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ถนอมศักดิ์ บุญภักดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สันติ บุญขวัญ, และอื่นๆ
2557การแช่แข็งน้ำเชื้อหอยนางรมปากจีบวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุกัญญา มากทรัพย์, และอื่นๆ
2550ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกุ้งสกุล Metapenaeus บางชนิดที่พบทางภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16s rRNA และ COI บนไมโทคอนเดรีย-; วนิสา กัณฑมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.
2550ความหลากหลายทางพันธุกรรมในรอบปีของลูกปลาเก๋าดอกแดง Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) ที่จับจากอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง-; ภาณุวัฒน์ ภูมิตินทรีย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.
2559พันธุศาสตร์เซลล์และพันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของปลาวงศ์อมไข่ (Family apogonidae) 4 ชนิดWnnp Ksirok; จันทรา อินทนนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อลงกลด แทนออมทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2550เพรียงหัวหอมบริเวณแนวปะการังของฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย-; สุชา มั่นคงสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.
2547โครงสร้างสังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี-; นพดล ค้าขาย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.