การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การตั้งครรภ์ของเด็กหญิงวัยเยาว์ : การศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา-; สุภาชัย สาระจรัส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม.
2552การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข-; ปิ่นนเรศ กาศอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม.
2553ปรากฎการณ์ชีวิตของเยาวชนผู้เสพยาบ้ามานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศรีวรรณ มีคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เฉลิมศรี ราชนาจันทร์, และอื่นๆ
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของผู้เรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม.
2554ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางป้องกันพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-; ชฎิล สมรภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม.
2551เพศวิถีของวัยรุ่นหญิง : ?bSexuality of female adolescentเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศรีวรรณ มีคุณ, และอื่นๆ