การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549ความต้องการบริการสุขภาพและบริการสุขภาพที่ได้รับของผู้สูงอายุในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง-; พจนา สมุทรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
2550ประสบการณ์การปฏิบัติตนด้านสุขภาพของพระภิกษุสูงอายุ : กรณีศึกษา ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิชญ์วรา พันธุ์พิทย์แพทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
2547ประสิทธิผลของโปรแกรมนันทนาการโดยการเล่นอังกะลุงในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า-; ธรรมรุจา อุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
2550ปัจจัยที่ทำนายบทบาทของผู้ดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมการนอนหลับในผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี-; จันทนงค์ อินทร์สุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
2555ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความรู้และพฤติกรรมการปฎิบัติตนของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมวารี กังใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรชัย จูลเมตต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คุณัสปกรณ์ มัคคัปผลานนท์, และอื่นๆ