การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับกระบวนการกลุ่มและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการควบคุมน้ำหนักของเด็กที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในโรงเรียนประถม เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา-; พรทิพย์ เจริญสิทธิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.
2547ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้และการป้องกันอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชกับภาวะสุขภาพของผู้รับจ้างฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว จังหวัดชัยนาทสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉันทนา จันทวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิสุทธิ์ โนจิตต์, และอื่นๆ
2550ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด-; ปาริฉัตร กุลษาบาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้อาการผิดปกติจากภาวะพร่องฮอร์โมน ความเครียดจากอาการผิดปกติจากภาวะพร่องฮอร์โมนและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงวัยหลังหมดระดูในชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี-; ดวงมณี สุภัทรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.
2547ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดชลบุรี-; ธัญญาภรณ์ ดาวนพเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียที่บ้านในเขตภาคตะวันออก-; สุพัฒศิริ บุญยะวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียที่บ้านในเขตภาคตะวันออก-; สุพัฒศิริ บุญยะวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.
2546ผลของการดูแลสุขภาพที่บ้านโอยการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด-; นันทพร พิชะยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.
2546ผลของการดูแลสุขภาพที่บ้านโอยการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด-; นันทพร พิชะยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.