การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุภาวะการติดเกมส์และพฤติกรรมการลักขโมยของนิสิตระดับปริญญาตรีไวพจน์ กุลาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติวัสส์ นุ่มกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2563การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมลทิพย์ จอมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2564ความเชื่อมั่นของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมไทยชั้นสอบสวนปิยะ นาควัชระ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิธิศา โชควัฒนาไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2563คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิธิภัทร ชิตานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561คุณภาพบริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันและปราบปราม เขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราสุพจน์ บุญวิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพัตรสรณ์ สุริย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อการถูกข่มขืนกระทำชำเราของนักเรียนหญิงในโรงเรียนกวดวิชา บริเวณสยามสแควร์ธีระ กุลสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฎฐญา พิธรรมานุวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2563พฤติกรรมการรังแกทางไซเบอร์ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยไวพจน์ กุลาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คุณาธิป ผลทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2563พฤติกรรมการละเมิดกฎจราจรของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศตวรรษ สุจิตรัตนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2561สาเหตุการกระทำผิดของผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีอาญากรณีศึกษา สำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิริทธิ์พล วชิรเศวตกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2563หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสาร์คำ ใส่แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.