การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิตติศักดิ์ เชาวะปรีชากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2554การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :?bกรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรีปกรณ์ มณีปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วุฒิชัย เร่งพัฒนพิบูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2556การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเสม็ด จังหวัดชลบุรีปกรณ์ มณีปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนัญญา แสงพู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2552การวิเคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ต้องขังโดยใช้ศิลปะภาพเขียนกรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยาเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จรัสศรี รูปขำดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2555จริยธรรมของอาสาสมัครในหน่วยกู้ภัย: กรณีศึกษา มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ จังหวัดชลบุรีปกรณ์ มณีปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิตติพงษ์ บูรณเฉลิมพงษ์, และอื่นๆ
2553องค์ประกอบการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี-; สิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2554เจตคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อปัญหาสามีทำร้ายภรรยาปกรณ์ มณีปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สาธิดา คมขำ, และอื่นๆ