การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญรัตน์ วิญญุกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2561การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตระดับปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรีไวพจน์ กุลาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรรพี ต่อศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2561ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภาพิชญ์ ด้วงเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2561ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานีตำรวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อลิสา ยิ้มประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2561พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศศิธร เย็นฉ่ำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2561พฤติกรรมการรวมกลุ่มแข่งรถของวัยรุ่นบนทางสาธารณะในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิศักดิ์ จองวิจิตรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
2561สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วราพร สงค์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม