การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 145  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ประเภทร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; ธิดารัตน์ ศิริวาท; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทร้านอาหารคาราโอเกะในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; นิตินัย ปาละนิติเสนา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; นันท์นภัส พุกนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550กลยุทธ์การตลาดและโอกาสประสบความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตอำเภอเมืองศรีราชา พัทยา จังหวัดชลบุรี-; ชนิดา ปานแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2551กลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจประเภทหอพักนิสิตนักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุปราณี อโนดาษ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2555กลยุทธ์ด้านการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว : ?bศึกษาเฉพาะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; หทัยกาญน์ กุยแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2555กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดชลบุรีสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรเทพ สุวัฑฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2555การตลาดบริการกับสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภคธุรกิจร้านเสริมสวยขนาดเล็ก จังหวัดชลบุรีสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศริญญา เงินยวง,2529; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2555การตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจร้านกาแฟสด ในเขตตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิ่นนที ปิ่นทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2555การบริหารจัดการร้านของธุรกิจSMEs ด้านสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิชชา แนวจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2556การบริหารและการจัดการคุณภาพสินค้า และบริการของธุรกิจแฟรนไชส์ Daddy dough กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานครสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนพร เศรษฐี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2551การปรับตัวด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี-; พลอยปภัส อัครไตรพัฒน์,2522; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2551การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านสลักเพชร-โรงถ่าน เกาะช้าง จังหวัดตราด-; วันทนา ยั่งยืน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัญญพร ศรีสมพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัญญพร ศรีสมพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรพิชญา ไชยกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรพิชญา ไชยกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดของผู้บริโภคต่อธุรกิจบริการดูแลรักษารถยนต์ในเขต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี-; เยาวเรศ หาดเจียง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดของผู้บริโภคต่อธุรกิจบริการดูแลรักษารถยนต์ในเขต อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี-; เยาวเรศ หาดเจียง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2551การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อป้องกันโรคมะเร็งของผู้บริโภค อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; สวรส สวัสดิศาร,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.